top of page

VÅRE PRODUKTER

 SINO CRACK

Sino-Crack er prisgunstig og effektivt sprengmørtel.

Produktet er enkelt å bruke.

Det er tillatt for alle å bruke det.

PRISER

Hente pris, inkl MVA

5kg kr 140

20kg kr 450

100kg kr 2000

200kg kr 3800

500kg kr 8800

1000kg kr 16250

Send gjerne en melding til t-sprekk@online.no 

eller til mob: 911 96 684 visst det er noe du lurer på

Mørtelen kan hentes i Lillesand, vi kan også levere i nærområdet, eventuelt kan den sendes. Ta kontakt for pris på levering/sending.

Les mer om SINO CRACK i bunnen på siden.

 

SDS MAX bor

20mm X 505mm   - 180kr

20mm X 1000mm - 500kr

25mm X 505mm   - 200kr

25mm X 1000mm - 550kr

32mm X 600mm   - 450kr

 

Fjellkiler

20mm x 190mm - 150kr

24mm x 190mm - 150kr

32mm x 270mm - 250kr

32mm x 400mm - 330kr

test

 

Borstenger HEX 22X108 

7 Grader kon

Lengde

200mm - 280kr

400mm - 380kr

600mm - 430kr

800mm - 450kr

1100mm - 570kr

1600mm - 650kr

2000mm - 800kr

2400mm - 1000kr

 

 

Borkroner- 7 grader kon

28mm - 230kr

30mm - 230kr

32mm - 250kr

34mm - 250kr

36mm - 270kr

38mm - 270kr

40mm - 290kr

45mm - 400kr

48mm - 500kr

Avslagerverktøy - 500kr

 

OM SINO CRACK

SINO-CRACK gir full effekt innen 12-36 timer.

Leveres i pappkartong med 4 fuktsikre poser á 5 kg.

Borehull 30-60mm

Anbefalt borehull 38mm.

Ekspanderer opptil 600kg cm2, (38mm hull).

6000Ton/m2.

Ekspanderer opptil dobbel diameter.

Anbefalt avstand mellom hullene 6-12 x bordiameter

Blandingsforhold 1,5 liter vann pr 5 kg.

Temperaturområde -5 til +10°C, og 5 til +20°C(temperatur i fjellet)

Minimum anbefalt hulldybde 0,3-0,4m.

Max hull dybde 8m

                                               Hulldiameter                          30 mm   32 mm     34 mm   38 mm   40 mm   45 mm

                                               Forbruk pr. meter borehull     1,1 kg    1,3 kg      1,5 kg    1,8 kg     2,0 kg     2,6 kg

Bruksområder: Utgraving av kjeller, sprekke stein/fjell/betong i hagen, lydløs sprengning, etc.

Supert til fjerning av en stein eller fjell som står i veien for garasjen eller inntil huset.

Brukerveiledning

Datablad

HUSK Å BRUKE HANSKER, STØVMASKE OG VERNEBRILLER

OG LES BRUKERVEILEDNINGEN NØYE

 Klassifisering av stoffet eller blandingen.

Skin Irrit. 2 H315, Eye Dam. 1; H318, STOT SE 3, H335.

Merkingselementer. Faresymbol Signalord Fare

Inneholder: Kalsiumoksid.

H-setninger: H315 Irriterer huden. H318 Gir alvorlig øyeskade.

H335 Kan forårsake irritasjon av luftveiene.

 

Diverse produkter

Visper 80x400. 80kr/stk


Briller 45kr/stk

Plaststrømper 35,40 6kr/m og 52mm 7kr/m

Plastsrømper 35,40 6kr/m og 52mm 7kr/m

Grease for smøring av kiler 100kr/stk

Kiler 20mm, 24mm og 32mm

Ekstra strikk til kiler, 20-24mm 15kr/stk. 32mm 20kr/stk

Borehullsplugger 28-40mm 15kr/stk

bottom of page